A+ A A-

Competiția Internațională a Ideilor de Arhitectură: Redefinirea falezei vestice a orașului Salonic

Fondat în anul 315 î. Hr. și numit in cinstea prințesei Thessalonike, sora lui Alexandru cel Mare, Salonic este un oraș istoric care a cunoscut o dezvoltare dinamica de-a lungul timpurilor. Datorită pozitionarii sale în Nord-Vestul Mării Egee, Salonic a devenit o metropolă multi-etnică. Greci, romani, turci otomani, slavi și evrei au trecut prin secole, lăsându-și amprenta asupra culturii și stilului architectural al orasului.

Read more...

Situată în zona protejată a centrului istoric al orașului, strada Mihail Kogălniceanu prezintă potențialul unui spațiu public vibrant, creativ, de bună calitate prin valoarea patrimonială arhitectural-urbanistică, prin specificul cultural-educațional și prin numărul important de utilizatori cotidieni de toate vârstele, în special tineri — școlari și studenți. Acest potențial este insuficient valorificat și este periclitat de traficul autoturismelor personale care produc poluare, afectând calitatea experienței utilizatorilor spațiului public și degradând componente valoroase de patrimoniu.

Obiectivul principal al concursului este contractarea de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca a serviciilor de proiectare necesare unei amenajări de bună calitate a spațiului public al străzii Mihail Kogălniceanu și a străzilor adiacente: Universității, Em. de Martonne, axa nord-sud alcătuită din străzile JánosBolyai – Hermann Oberth – Kovács Dezsö, Gaál Gábor și Baba Novac, inclusiv Piața Cipariu.

În subsidiar, se urmărește și un scenariu de extindere a intervenției în curțile interioare ale unor instituții publice.

Miza concursului constă în formularea unei soluții arhitectural-urbanistice contemporane, discrete și respectuoase față de patrimoniul construit, de transformare a străzii M.Kogălniceanu într-un spațiu public de bună calitate, sigur, confortabil și adaptabil. Elaborarea unei soluții poetice este preferabilă unui proiect cu aspecte decorative pregnante.

În peisajul Clujului strada Kogălniceanu reprezintă unul dintre cele mai sugestive peisaje pentru înțelegerea caracterului arhitectural al orașului istoric. Aici regăsim concentrate straturile succesive ale profilului acestuia, clădirile baroce, neoclasiciste, moderniste și chiar brutaliste amestecându-se într-un veritabil palimpsest. Acest mozaic temporal și stilistic se recomandă pe sine ca un martor veridic și natural al caracterului orașului a cărui marcă predominantă este diversitatea recognoscibilă atât în profilatură cât și structură: cea etnică, culturală, profesională etc. Strada Kogălniceanu exprimă concentrat istoria unui oraș cosmopolit.

Read more...

COMUNICAT PRIVIND REZULTATELE JURIZĂRII

CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII „REABILITAREA PEISAGERĂ ȘI REACTIVAREA PARCULUI FEROVIAR CLUJ NAPOCA”

 

În perioada 26 - 28 mai 2018 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la concursul internațional de soluții de arhitectură „Reabilitarea peisageră și reactivarea Parcului Feroviar Cluj Napoca”, competiție lansată oficial pe data de 4 aprilie 2018, organizată de Ordinul Arhitecților din România (OAR), promotor Municipiul Cluj-Napoca.

 

Marți, 29 mai 2018, ora 11:00, Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca a găzduit în Sala Europa conferința de presă pentru anunțarea câștigătorilor.

 

Extras din Raportul Juriului

Declarația juriului

Din nou împreună, Ordinul Arhitecților din România și Primăria Municipiului Cluj-Napoca și-au unit eforturile pentru organizarea unui concurs menit să soluționeze una din problemele urbane importante ale orașului.

Provocarea a constat în atragerea unor concurenți interesați de tematica acestui concurs „REVITALIZAREA ȘI ACTIVAREA „PARCULUI FEROVIARILOR"” și în organizarea unei competiții cu o abordare integrată.

Organizarea unui concurs de soluții constituie punctul de plecare pentru revitalizarea unui spațiu urban, revitalizare care se dorește legată intrinsec de necesitățile și așteptările cetățenilor orașului.

Juriul și-a propus să selecteze și să ierarhizeze proiectele în funcție de calitatea și fezabilitatea propunerilor.

Jurizarea s-a bazat pe transparență și rigoare și a beneficiat de împărtășirea și de compararea punctelor de vedere generate de experiența și pregătirea profesională a membrilor juriului. Faptul că membrii juriului aparțin unor generații, naționalități, specialități și școli de gândire diferite a fost de natură să asigure o abordare complexă și integrată a procesului de jurizare.

În final am dori să adăugăm faptul că juriul apreciază atât deschiderea administrației publice locale pentru alegerea concursurilor de soluții în domeniul urbanismului, peisagisticii și al arhitecturii, cât și excelenta colaborare între OAR și Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

 

Concluzii finale și recomandări

Proiectului cu nr. 50 de concurs – Premiul I

Proiectul propune transformarea parcului într-o “Grădină a Someșului”, integrând râul în amenajarea propusă. Apa devine, astfel, o „axă ecologică”, un element transformator și atractor al parcului.

Printr-o zonificare complexă și ierarhizată, se propun patru “fâșii funcționale” cu grade diferite de utilizare și multiple scenarii posibile.

Proiectul pune în valoare cele două zone existente de acces prin crearea a două “porți” marcate subtil. Se apreciază descoperirea de noi posibilități de acces în zona de est și accesibilizarea zonei malului opus al râului.

Prin principii de dezvoltare sustenabilă, se propune o abordare ecologică care amplifică biodiversitatea spațiului și care creează zone echilibrate. S-a apreciat integrarea vegetației existente în soluția propusă și selectarea de specii locale, cu potențial mare de adaptabilitate la condițille pedostaționale și cu mentenanță redusă în timp. Prin crearea unei topografii noi, accentuată de prezența vegetației specifice, parcul devine “o lume într-o lume”, un loc protejat, intim, pe care îl redescoperi de fiecare dată când îl parcurgi.

Proiectul integrează în mod inteligent ambele maluri ale Someșului, continuând direcțiile masterplanului existent.

Proiectul folosește în mod abil un sistem de management al apelor pluviale, cu iazuri de retenție și filtre biologice. De asemenea soluția propune un sistem de inundare controlată a apelor Someșului, care poate avea potențial de generare a biodiversității zonei.

Elementele construite se integrează firesc și subtil în peisaj. Arhitectura este discretă, rafinată, reversibilă și deschisă către utilizări diverse.

Juriul apreciază in mod deosebit:

 • Propunerea unei noi identități pentru Parcul Feroviarilor, prin integrarea apei în peisaj și renaturalizarea malurilor Someșului.

 • Diversitatea și complexitatea soluțiilor propuse, la nivelul spațialității, al vegetației, al atmosferelor și al scenariilor de utilizare.

 • Rafinamentul și claritatea soluțiilor propuse, de la nivelul ansamblului la detalii.

Juriul recomandă recalibrarea topografiei terenului în zona de est a parcului, pentru a evita crearea unei bariere între parc și vecinătăți, regândirea relației cu noua dezvoltare imobiliară din sud și extinderea zonei de accesibilitate centrală, pentru a susține și evenimente cu public mai numeros.

Pentru a asigura fezabilitatea și funcționarea în timp a sistemului hidrologic propus, juriul recomandă realizarea unor studii tehnice aprofundate. De asemenea, recomandă promotorului concursului asigurarea unei mentenanțe specifice, capabile să realizeze menținerea atmosferei și a funcționalității “Grădinii Someșului”, așa cum este relevată în soluția propusă.

 

Proiectului cu nr. 63 de concurs – Premiul II

Juriul apreciază propunerea unei soluții clare și simple din punct de vedere funcțional, care presupune o flexibilitate mare în utilizarea parcului. Zonificarea pajiștii deschise în antiteză cu zonele dens plantate are un potențial deosebit. Pavilionul este poziționat strategic în zona de acces dinspre sud, adiacentă noii dezvoltări imobiliare, rezultând o zonificare favorabilă. Pentru pavilionul principal, proiectul propune o soluție adaptată la scara parcului.

Din punct de vedere peisager, a fost apreciat accentul pus pe raportul dintre zonele dens plantate cu masive de vegetație și zonele neplantate și atenția acordată sistematizării verticale. A fost apreciată configurația relativ circulară a aleii principale, integratoare a ansamblului, având mai de grabă o funcție simbolică, permițând totală libertate de mișcare în cadrul său. Direcția nord-sud a deschiderii cu punct terminus pe accesul generos la malul Someșului este tema majoră a proiectului, complementară cu configurația circulară a aleii principale.

Ideea de „common”- comun, comunitate, spațiu comunitar, liber, într-o relație cu Someșul, adecvată pentru evenimente diverse, la o scară mai amplă, precum și caracterul ușor adaptabil au fost apreciate în cadrul acestui proiect, a cărui temă strategică a avut la bază trei concepte cheie: flexibilitate, claritate, comunitate.

Pentru a răspunde complet temei concursului, juriul recomandă:

- reanalizarea configurației oblice a podului pietonal propus peste Someș;

- reconfigurarea structurii și compoziției vegetale, păstrând raportul plin-gol al soluției;

- rafinarea arhitecturii pavilionului;

- adaptarea accesului din zona bisericii și detalierea tuturor punctelor de acces în parc.

 

Proiectului cu nr. 58 de concurs – Premiul III

Juriul a apreciat funcționalitatea soluției care propune ierarhii clare ale căilor de circulație și ale spațiilor generate prin configurația vegetației, rezultând caractere diferite și structurări diferențiate ale acestora. Proiectul propune diferite posibilități de acces la malul Someșului, cu diferite atmosfere, predominând cea de pe latura nordică. De asemenea sunt ilustrate diferite scenarii de utilizare a spațiilor, inclusiv pe timp de noapte. Spațiile destinate jocului copiilor sunt generoase, iar pavilionul creează o zonă multifuncțională.

Din punct de vedere arhitectural, pavilionul este adaptat la scara locului, având o zonă intermediară exterioară, acoperită.

Vegetația structurează spații diferite, cu potențial de transformare ambientală, în fiecare anotimp. Topografia terenului este construită cu atenție, generând zone importante publice, de acces, precum cea din fața bisericii. Merită a fi amintită reutilizarea și reintegrarea platformei existente.

Atractorul principal este zona de contact generos cu malul Someșului, cu un potențial deosebit de polarizare socială.

Pentru optimizarea soluției propuse, juriul recomandă:

- verificarea oportunității podului rutier;

- întărirea accesului existent dinspre sud;

- reconfigurarea spațiului public în zona accesului dinspre biserică;

- studierea compoziției și a asocierilor vegetale din punct de vedere cromatic și volumetric;

- rafinarea pavilionului în relație armonioasă cu atmosfera parcului;

- îmbunătățirea confortului ambiental în zona definită ca atractor- accesul la malul Someșului.

Read more...

../../../../../Desktop/LIFE%20CHALLENGE%20HE

http://www.challenge66.com/

Baumit se pregateste pentru editia din 2018

a Concursului European de Fatade Life Challenge 66

Read more...

Va informam ca s-a lansat editia 2018 a Premiului Versailles, care recompenseaza arhitectura de calitate a cladirilor comerciale.

Proiectele se pot inscrie online pe site-ul www.prix-versailles.com, pana pe data de 31 ianuarie 2017, ora 24:00 (ora Frantei). Acestea vor fi grupate pe 6 regiuni (America Centrala, America de Sud si Insulele Caraibe, America de Nord, Asia Centrala si de Nord-Est, Asia de Sud si Pacific, precum si Europa) si vor fi judecate de 6 jurii diferite, corespunzatoare regiunilor sus-mentionate

 

Read more...

photoaward2017 web A5 enConcursului de fotografie Architectural Photography Award 2017, organizat de Asociația Arhitecților din Ungaria. Data limită de înscriere este 25 septembrie.

Pentru mai multe informatii descarcati documentul atasat

Read more...

../../../../../Desktop/LIFE%20CHALLENGE%20HE

http://www.challenge66.com/

Baumit se pregateste pentru editia din 2018

a Concursului European de Fatade Life Challenge 66

 

Bun gasit tuturor partenerilor nostri!

Pentru ca participarea proiectelor romanesti in Finala de anul viitor depinde atat de reprezentativitatea lor cat si de calitatea documentarii fotografice, trebuie sa ne ocupam din timp de selectia proiectelor si de realizarea reportajelor foto.

Read more...

 

Vă anunțăm lansarea  concursului de arhitectura "WOOD REINVENTED" organizat de Fundatia Kronospan cu suportul OAR Romania.

Tema: Locuinta eficienta energetic

 • Inscrierile se pot face pana la data de 15 octombrie 2017. 
 • Vor fi 5 nominalizari a cate 1000 euro, iar premiul I va fi de 5000 euro.
 • Castigatorul va fi anuntat in cadrul RIFF din noiembrie 2017.
 • Produsele Kronospan care ar putea fi utilizate, optional, de catre concurenti, sunt detaliate la art. 5.7 din regulament.
 • Juriul va avea doua componente:
 1. Comisia tehnica, alcatuita din dl. Horia Petran , dl. Andrei Ceclan-experti in eficienta energetica, arh. Miklos Kollo, arh. Dragos Oprea, arh. Biborka Bartha
 2. Juriul concursului, alcatuit din arh. Serban Tiganas., arh. Dorin Beu, arh. Biborka Bartha si arh. Anssi Lassila (Finlanda).

Detalii tehnice si alte informatii gasiti in regulamentul concursului -anexat mesajului-, precum si pe site-ul nostru: http://kronospanfoundation.org/architecturecompetition/ 

sau pe site-ul OAR  http://oar.archi/actualitate/wood-reinvented-creativitate-inovatie-si-eficienta-intr-un-proiect-concurs-sustinut-de-fundatia-kronospan

 

Read more...

Doamna/Domnule Arhitect,
 
Va retransmitem mai jos invitatia lansata de  Primaria Cracoviei si Asociatia Arhitectilor Polonezi (SARP), Filiala Cracovia, de a participa la concursurile din cadrul Bienalei Internationale de Arhitectura din Cracovia, care va avea loc la Centrul de Congrese ICE, in perioada 12-13 octombrie 2017.
 
Inregistrarea se face prin intermediul sistemului Evenea, folosind link-ul

Read more...

banner concurs mare v2 3

Premisele acestui concurs constau în oportunitatea extinderii Parcului actual atât ca teritoriu valorificat cât și funcțional. Astfel Parcul Etnografic În Aer Liber, care are funcțiuni specifice unui muzeu (obiecte de patrimoniu amplasate în incinte care reproduc peisajul rural specific diferitelor zone, program de vizitare precis, vizite însoțite de ghid, accesul direct restricționat în incintele protejate, conservare etc) va avea posibilitatea dezvoltării unor noi zone destinate unor funcțiuni conexe, inedite, moderne. Parcul-Muzeu se va transforma într-un complex funcțional în care valențele culturale vor fi completate de cele de învățare, de experimentare directă, de agrement și loisir etc.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România.

Promotorul concursului este Consiliul Județean Cluj, proprietarul terenului și beneficiarul rezultatelor concursului.

Vă transmitem în atașamentcomunicatul de presă precum și imaginile suport privind lansarea concursului.

De asemenea vă rugăm să popularizați în rândul membrilor concursul prin mijloacele disponibile: mail, facebook, newsletter, site.

 

Read more...

La inceput de An Nou, va dorim multe satisfactii si realizari personale si profesionale!

Totodata, va transmitem mai jos, spre informarea dv., lista celor 10 proiecte romanesti de arhitectura si urbanism propuse pentru editia 2017 a Premiului de Arhitectura Contemporana Mies van der Rohe, organizat de Comisia Europeana si Fundatia  Mies van der Rohe.

Din cele 356 de proiecte nominalizate de 86 de experti independenti, asociatii nationale ale arhitectilor din 39 de tari si comisia de experti, membrii juriului vor include, pe o lista scurta, 40 de proiecte, care vor fi anuntate la sfarsitul lunii ianuarie, din care vor selecta cele 5 proiecte finaliste, pe care le vor vizita in luna aprilie. Marele Premiu, in valoare de   60 000 euro, si Premiul Arhitectului de Viitor, in valoare de 20 000 euro, insotite de o sculptura ce evoca Pavilionul Mies van der Rohe din Barcelona, vor fi acordate in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Pavilionul Mies van der Rohe, pe 26 mai 2017.

Read more...

wp poster final 2017Va transmitem mai jos informatii despre Premiul International Wheelwright 2017, organizat de Harvard Graduate School of Design din SUA. Obiectivele Premiului sunt recunoasterea importantei cercetarii arhitecturale si incurajarea abordarilor investigative ale proiectarii contemporane.

Ajuns la editia a cincea, Premiul consta intr-o subventie de 100 000 dolari SUA, destinata calatoriilor ce au ca scop cercetarea de arhitectura. Competitia se adreseaza arhitectilor aflati la inceputul carierei profesionale sau studentilor, cu conditia ca acestia din urma sa fi obtinut cel putin titlul academic de Bachelor’s in ultimii 15 ani (in perioada 2002-2016).

Participantii nu trebuie sa fie inscrisi intr-o organizatie profesionala si nici sa exercite profesia si pot participa doar individual (nu sunt admise echipele sau firmele).

Acestia trebuie sa inscrie online, accesand link-ul www.wheelwrightprize.org, un CV, un portofoliu (maximum 10 imagini), rezumatul unui proiect de cercetare (700 de cuvinte) si un itinerariu de calatorie incluzand centrele de interes pentru activitatea de cercetare propusa.

Read more...

UIA anunta lansarea Premiului Versailles (cea de-a doua editie internationala), care recompenseaza arhitectura de calitate pentru cladiri comerciale. Premiul a primit aprobarea UIA si a UNESCO.

Proiectele pentru preselectie se pot inscrie online pana pe data de 31 ianuarie 2017. Acestea vor fi grupate pe 6 regiuni (America Centrala, America de Sud si Insulele Caraibe, America de Nord, Asia Centrala si de Nord-Est, Asia de Sud si Pacific, precum si Europa) si vor fi judecate de 6 jurii diferite, corespunzatoare regiunilor sus-mentionate.

Read more...

16467331 1904804786414796 1206047330 n

Stimați colegi,

Avem bucuria să vă invităm la Festivitatea de anunțare a premiilor concursului de soluții TURNUL CELOR TREI VÂRSTE, concurs care are ca subiect revitalizarea Turnului Pompierilor din Cluj Napoca care va avea loc în data de 4 februarie 2016, pe strada Iuliu Maniu nr. 4, începând cu ora 17.00.

Programul festivitatii

Ora 17.00  Deschiderea festivității de anunțare a premiilor concursului

Prezentarea juriului și a concursului

Cuvinte de întâmpinare din partea promotorului, organizatorului și a   

partenerilor

Ora 18.00       Anunțarea premiilor concursului

Ora 18.30       Sesiune de prelegeri ale membrilor juriului

Ora 20.30       Cocktail

Ora 23.00       Închiderea serii

Vă așteptăm cu drag

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPDATE

Anunț important privind Concursul de soluții Turnul Pompierilor Cluj

 

Au fost afișate răspunsurile la întrebările transmise până în data de 20 decembrie 2016.

Puteți consulta documentul cu întrebări și răspunsuri la următorul link:

http://oar.archi/ro/concursuri/comunicate/turnul-pompierilor

De asemenea conform solicitărilor din această primă rundă de întrebări și răspunsuri, 

a fost publicat la Documentația de Concurs documentul intitulat Anexa 9 – DOCUMENTAȚIE SUPLIMENTARĂ QA1 

ce conține planurile, fațadele, secțiunile precum și planul de situație și planul de încadrare în format pln.


În plus atragem atenția asupra faptului că a fost republicat Regulamentul Concursului cu o serie de completări.

Puteți parcurge o centralizare a acestor completări descărcând documentul disponibil la următorul link:

http://oar.archi/ro/concursuri/anunturi/turnul-pompierilor

Recomandăm persoanelor care au descărcat deja documentația să descarce încă o dată Anexa 2 – REGULAMENT CONCURS

 în noua versiune pentru a fi siguri că parcurg ultima versiune a Regulamentului de Concurs și a documentației aferente.


Vă mulțumim și vă urăm Sărbători Fericite!

Departamentul Concursuri OAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ordinul Arhitecților din România anunță lansarea Concursului de Soluții TURNUL CELOR TREI VÂRSTE - “Revitalizarea Turnului Pompierilor din Cluj Napoca”.

Concursul de arhitectură are ca scop principal selectarea celei mai bune soluții pentru revitalizarea actualului turn. Această revitalizare presupune atât restaurarea existentului cu valoare patrimonială, refuncționalizarea și amenajarea obiectivului, cât și pietonalizarea străzii Tipografiei pe porțiunea din fața Turnului.

Miza concursului este ca prin selectarea celei mai bune soluții, orașul să câștige un ansamblu simbolic, monumental, atât din punct de vedere tehnologic, cât și estetic, care să devină un punct de reper în țesutul urban, un reper care să fixeze memoria istorică a orașului.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România prin Filiala Teritorială Transilvania în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România.

Promotorul concursului este Primăria Municipiului Cluj-Napoca, cea care este actualmente proprietarul și administratorul obiectivului, urmând să devină beneficiarul proiectului final.

Read more...

Va informam ca Institutul Regal de Arhitectura din Canada (RAIC) lanseaza astazi Premiul International RAIC Moriyama 2017, deschis arhitectilor din intreaga lume.

Premiul, instituit in anul 2014 de arhitectul canadian Raymond Moriyama, in colaborare cu RAIC si Fundatia RAIC, consta in suma de 100 000 de dolari canadieni si o sculptura proiectata de designerul canadian Wel Yew. Premiul se acorda unui singur proiect de arhitectura cu valente transformationale pentru contextul sau social si care reflecta convingerea lui Moriyama ca marea arhitectura transforma societatea prin promovarea echitatii sociale si a valorilor umane de respect si incluziune.

Read more...

Vă transmitem în atenția membrilor și spre promovare în toate mediile disponibile, anunțul Bienalei Naționale de Arhitectură 2016 privind lansarea expoziției-concurs Alter Arhitecturi.

Concursul este o invitație pentru prezentarea de proiecte, acțiuni, inițiative civice, evenimente, workshop-uri, expoziții, cercetări și orice alte activități care ilustrează preocuparea arhitecților pentru:

- noi metode de lucru și tactici de acțiune, care propun transformări sociale și culturale menite să îmbunătățească condițiile de producere a mediului construit;


- orice alt tip de contribuție la dezvoltarea culturii vizuale contemporane, precum: grafică, film, animație sau web design, fotografie, design vestimentar de accesorii sau obiecte curente, gastronomie, jocuri etc.

Mai multe detalii puteți găsi la următorul link:

http://www.oar.archi/actualitate/concurs-alter-arhitecturi-bienala-nationala-de-arhitectura-2016

Read more...

beb462be 0b66 490e bced e87fc84247ea

Bienala Națională de Arhitectură, ediția a XII-a, lansează invitația către toți tinerii creativi, indiferent de vârstă, studii sau domeniu de activitate, de a participa la competiția pentru imaginea și realizarea trofeului BNA 2016, care va fi înmânat câștigătorilor expoziției concurs de anul acesta.

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților, organizat neîntrerupt din 1994. Tema RECUPERAREA REPERELOR, ediția de anul acesta dorește să continue reflecția asupra valorilor fundamentale ale ambientului urban sau rural, să ofere ocazia reformulării misiunii arhitecților și urbaniștilor și să accentueze nevoia de afirmare și protejare a valorilor mediului construit.

Lucrările participante în concurs, precum și evenimentele conexe, intenționează să genereze un spațiu de dezbatere, de chestionare complexă și de edificare, discursivă și practică, a habitatului contemporan românesc. Premiile vor fi acordate unor răspunsuri concrete, medieri reușite între societate și oraș, relaționări fertile între beneficiar și profesionist.

Se cere proiectarea trofeului BNA 2016 care să reflecte tema și valorile promovate de bienală. În acest context, ar fi de dorit ca trofeul propus să îndeplinească simultan cât mai multe din următoarele deziderate: să fie un obiect atractiv vizual, care să rezoneze cu tema și valorile bienalei, cu un design contemporan nu doar prin formă, ci și prin materialele și prin tehnicile de realizare pe care le propune. Acestea vor ține seama de faptul că obiectul va fi produs în 10 exemplare, în termen de 3 săptămâni, cu costuri cât mai scăzute de producție.

Criterii de evaluare:

 • Expresivitate
 • Structură și materialitate
 • Simplitate și ingeniozitate
 • Relevanță pentru tema BNA 2016
 • Economie de resurse, timp și cost de producție

Prezentare:

 • Maximum 2 formate A3, care vor cuprinde obligatoriu reprezentarea 2D (plan, elevații) și 3D (axonometrie) a obiectului propus, scara 1:1, color, cu indicarea dimensiunilor și a materialelor propuse;
 • Opțional macheta 1:1
 • Maximum o pagină A4 de descriere a designului propus, cu indicarea tehnologiei de producție, producătorul/producătorii avuți în vedere
 • Evaluare și calendar pentru producerea a 10 exemplare din designul propus

Toate planșele se vor prezenta în format tipărit și pe CD.

Toate planșele vor avea un dreptunghi de 2x4 cm în colțul dreapta sus, cu un cod de 6 cifre acoperit cu hârtie neagră lipită perimetral. Același cod se va pune pe un plic A5 sigilat în care vor fi introduse datele de identificare ale autorului/autorilor: nume, prenume, telefon, adresă de e-mail.

Predarea proiectelor:

Proiectele vor fi predate direct sau expediate prin poștă/curier la U.A.R. - Centrul de Cultură Arhitecturală din str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 1, București, până la data de 16 septembrie 2016 ora 15:00.

Pe ambalaj se va menționa „PENTRU CONCURS TROFEU BNA 2016”.

Coletele poștale trebuie să aibă înscrisă data și ora depunerii la oficiul poștal / curier.

Predarea directă la UAR se poate face de luni până vineri între orele 10:00 – 15:00.

Premii:

Premiul I – 1000 lei

Premiul II – 500 lei

Premiul III – 300 lei

Toți participanții vor primi o colecție de 6 numere revista ARHITECTURA

Juriu:

prof. dr. arh. Georgică Mitrache

dr. arh. Anka Borgovan

prof. dr. arh. Marius Marcu Lapadat

membru supleant: arh. Milița SION

Calendar:

Lansare – 8 august 2016

Predarea lucrărilor – 16 septembrie 2016 ora 15:00

Jurizare – 19 septembrie 2016

Comunicare rezultate – 20 septembrie 2016

Expoziția cu toate proiectele participante și premierea câștigătorilor– 13 octombrie 2016, în cadrul Galei decernării premiilor BNA 2016

Read more...

Anunturi Angajare

Lista Completa a anunturilor de angajare poate fi conusltata accesand urmatorul LINK

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
OARTRANSILVANIA

Login or Register

Pentru a accesa aceasta sectiune a siteului trebuie sa utilizati drept Username TNA-ul Dumneavoastra.
In cazul in care ati uitat parola, aceasta se poate reseta accesand linkul :
RECUPERARE PAROLA